تور ارزان ارمنستان میدان جمهوری ایروان ارمنستان

تور ارزان ارمنستان میدان جمهوری ایروان ارمنستان
میدان جمهوری به زبان انگلیسی Republic Square, Yerevan، میدان مرکزی شهر ایروان می‌باشد که توسط خیابان‌های «نعلبندیان»، آبوویان، «تیگران بزرگ»، «وازگن سارگسیان» و

قیمت تور استانبول