بازدید کلیسای کاشوتی گرجستان

کلیسای کاشوتی تفلیس گرجستان
در تور ارزان گرجستان تفلیس میتوایند چند کلیسای مختلف مشاهده نمایید که به عنوان آثار تاریخی به شمار می رود و به مکانی برای بازدید توریست

قیمت تور استانبول